P01 MABiM

Aquest projecte es concep com un seguit de fases, tant en el seu estat de gestació com en el de la seua prevista execució. El procés pel qual va nàixer el projecte va voler ser participatiu, un procés pel qual el poble de Bonrepòs i Mirambell participès activament en la pressa de decisions que conduïren a un resultat satisfactori per a tots els agents participants.


Fase I

En la seua primera fase, es persegueix la recerca activa de documentació i testimonis al voltant de la història de l'edifici i la seua relació amb el lloc. D'aquesta forma conseguírem arreplegar informació escrita i oral que ens facilità la reconstrucció virtual de la cronologia de l'edifici, incloent els diferents i variats usos del mateix.


Cronologia de l'edifici

Testimoni 1

Nascut 1940

A la postguerra, pel magatzem va passar un destacament de la Legió, una anxoveria, el Pardalet amb el soci i, fins i tot, artistes fallers.

Testimoni 2

Nascut 1957

El magatzem l'usaven el Pardalet i el seu soci per a emmagatzemar els cultius. Allà anavem tot el poble: els homes feiem la collita i les dones encaixaven.

Testimoni 3

Nascut 1940

A la part del magatzem que donava a l'hort no hi havia res construït, hi havia un xicotet hortet on es cultivaven flors (roses i margalides roges).

Testimoni 4

Nascut 1933

La porta principal actual no és l'original. La d'ara ve de ma casa, i es va haver d'acoblar al forat.

Fase II

En la segona fase, i mitjançant una reunió popular als peus del magatzem, treballàrem per esclarir la funció definitiva del mateix, en base a les necessitats col·lectives.

Es va posar sobre la taula, d'una banda, el passat històric de l'edifici; i, d'altra, l'actual disposició d'usos existents als diferents equipaments públics municipals.


Fase III

En aquesta fase férem una xerrada i una exposició a l'Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell sobre la proposta per al Magatzem. Explicàrem a la població tot el procés seguit fins al moment i tots els agents que hi intervingueren.

Arribats a este punt es van definir les característiques constructives i espacials del Magatzem. També es desmuntaren els elements que presentaven un perill més imminent de col·lapse.