FASE II

Definició funcional del Magatzem

Passat dissabte dia 12 de maig vàrem realitzar al municipi de Bonrepòs i Mirambell la Fase II del Procés Participatiu i Popular del Magatzem. Esta tractava d'esclarir el futur del Magatzem i els seus usos, però abans posaríem sobre la taula, d'una banda, el passat històric de l'edifici; i, d'altra,  l'actual disposició d'usos existents als diferents equipaments públics municipals.

Revisió pública de la cronologia

En primer lloc es va exposar la cronologia revisada del Magatzem, per tal de fer públic el treball de recerca al voltat de la seua història. També es proposà un joc que, a travès de material gràfic, buscava reviure la memòria dels participants i les seues experiències dins de l'edifici. 

Proposta de reordenació d'usos

Dins del treball de recerca al poble, i previ a la determinació de l'ús definitiu del magatzem es busquen tots els contenidors d'activitats dels que disposa el poble, per tal de que el futur magatzem siga una pes més dins d'un conjunt i no un edifici desconnectat. 

Conclusions quant al Magatzem

Amb les premisses de conservar els valors patrimonials i etnològics de l'edifici que trobem hui en dia, elaborem un programa funcional sobre el que desenvolupar el projecte d'intervenció que acabarà transformant el magatzem en el MABiM.