Introdueix el subtítol aquí

ARCHIGRAM

de la iconografia maquinista i els seus orígens

A principis del segle XX, la irrupció de la mecanització fora del pur context industrial suposà una revolució per a l'home. L'adrenalina i la por s'amalgamàven a parts iguals, i afloraven en ell diverses reaccions front a les noves màquines que renillaven com adés ho farien els seus predecessors animals. L'exaltació es confonia constantment amb la inseguretat d'un futur de convivència amb automòvils, ràdios i aeroplans, i que a poc a poc es manifestarien com a senyal del progrés de la industrialització.

Alpine Architektur (1919), Bruno Taut
Alpine Architektur (1919), Bruno Taut
Prepared Landscape (1973), Peter Cook
Prepared Landscape (1973), Peter Cook

Esta llavor sembrada que tractaria de crèixer sobre el mantell fèrtil de les arts entre els anys '20-'30, no seria capaç d'arrelar als '50. Les inicials màquines, que en principi poc havien d'aportar a l'entorn edilici de l'home, de sobte s'havien convertit en una ferramenta fundamental del seu dia rere dia i el seu suport arquitectònic, ancorat en el passat, relegaria els nous artefactes als racons més inhòspits de les llars.

Unitat de bany prefabicada (1940), R. Buckminster Fuller
Unitat de bany prefabicada (1940), R. Buckminster Fuller
Pàgina del nº 6 d'Archigram
Pàgina del nº 6 d'Archigram

Front esta situació, i al context d'una societat abocada al consumisme, Archigram llançaria un crit al cel, tractant de despertar l'esperit macanicista primigeni per tal d'explotar-lo en una Segona Era de la màqina més propera a les classes socials treballadores que en la primera època i sota un llenguatge visual atractiu, en concordància a les possibilitats d'una producció gràfica del seu temps. Les imatges que en les seues revistes presentaven, quelcom tenien a vore amb la historiografia de la Primera Època però tot i això, moltes d'estes tindràn la seua procedència en grabats i il·lustracions d'altres èpoques, amb una mecanització rudimentària que seria font d'inspiració per a nous conceptes i idees en concordància a la seua realitat.

El jardí de les delícies (circa. 1480), Hieronymus Bosch
El jardí de les delícies (circa. 1480), Hieronymus Bosch
David Greene al prototip de Suitaloon
David Greene al prototip de Suitaloon
Suitaloon, descripció gràfica. David Greene (1966)
Suitaloon, descripció gràfica. David Greene (1966)