Magatzem Agrícola de Bonrepòs i Mirambell

Fase I

En aquesta etapa, a través dels processos participatius, esbrinarem la història del magatzem, peça fonamental en la història del municipi.

Fase II

Mitjançant una reunió popular als peus del magatzem treballem per esclarir la funció definitiva del mateix, en base a les necessitats col·lectives.

Fase III

Definició de la proposta d'intervenció per al conjunt del Magatzem. Exposem i debatem el treball realitzat amb el veïnat de la població.


Casa Tàvio | Catadau

La casa Tàvio és un edifici situat al centre de la població riberenca de Catadau. Tot i que ha estat en desús durant dècades conserva l'esperit de gran casa que feia les funcions tant agrícoles com d'habitatge.  Amb el nostre treball de recerca, conservació i proposició volem posar sobre la taula les diverses possibilitats de l'edifici per a que el seu nou propietari, el poble de Catadau, puga fer les primeres passes per posar-lo al servei de les seues necessitats. 

El primer pas serà documentar cada part de la casa. Tant amb dibuixos acotats al mil·límetre com amb imatges referenciades a bibliografia específica per a que ens ajude a fer-nos una idea el més acurada possible de les diferents fases de la construcció, que ens dona pistes de ser anterior al s.XIX.


H01 | CaNika

L'habitatge situat a Russafa és d'un encant i una llum especials. Situat en una finca obrera típica de les illes del barri ens ha mostrat molts tresors per descobrir. Avançarem amb aquest projecte de la ma de la seua propietària i la nostra estima per l'arquitectura de l'època. 


H02 | Berca

Es tracta d'un habitatge en una casa tradicional típica dels pobles valencians. La casa, amb una tipolologia que correspon al que popularment es coneix com "a una mà", pot ser datada a meitat del segle XIX. I ara tenim la sort de ser responsables de la seua adequació a la vida moderna.