Magatzem Agrícola de Bonrepòs i Mirambell

Fase I

En aquesta etapa, a través dels processos participatius, esbrinarem la història del magatzem, peça fonamental en la història del municipi.

Fase II

Mitjançant una reunió popular als peus del magatzem treballem per esclarir la funció definitiva del mateix, en base a les necessitats col·lectives.

Fase III

Definició de la proposta d'intervenció per al conjunt del Magatzem. Exposem i debatem el treball realitzat amb el veïnat de la població.


H1 | Ca Nika

L'habitatge situat a Russafa es tracta d'un piset amb un encant i una llum especials. Situat en una finca obrera típica de les illes del barri ens ha mostrat molts tresors per descobrir. Avançarem amb aquest projecte de la ma de la seua propietària i la nostra estima per l'arquitectura de l'època.